Recycling is 'hot' en meer dan ooit staat het hergebruiken van restmaterialen in de schijnwerpers. Huiskes Metaal houdt zich al meer dan 75 Jaar bezig met het inzamelen, bewerken, recyclen en vermarkten van restmaterialen. In deze jaren heeft Huiskes een omvangrijke kennis van metalen en van de wereldwijde markt vergaard.


Huiskes heeft zich ontwikeld tot een specialist die door inzet van die kennis samen met haar klanten en leveranciers wil komen tot het beste resultaat. Dat resultaat is een hoge opbrengst en een optimaal hergebruik van metaal. "The art of recycling" noemt Huiskes dat.

 

 

Elektronica inleveren - Elektrische apparaten - Ijzerhandel

HOME