Containers

Huiskes Metaal maakt het haar klanten gemakkelijk bij het verzamelen van hun restmaterialen. Dat doen wij door containers te plaatsen en deze later weer op te halen.

Wij beschikken onder andere over:

  • Vloeistofdichte containers van 0,4 m³ tot 40 m³
  • Speciale vouwkratten voor ICT-recycling
  • Eigen vrachtwagens die een betrouwbare inzameling garanderen

Huiskes Metaal is VIHB-gecertificeerd. Dat betekent dat wij aan alle eisen voldoen voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Neem contact op met ons voor een vrijblijvend advies over de meest efficiënte inzameling en verwerking van uw restmaterialen.