Industriële dienstverlening

Huiskes Metaal loopt voorop bij de verwerking van metaalhoudende reststromen. Veel leveranciers zijn actief in de energiesector en in de industrie waar een grote diversiteit aan metaalhoudende producten bestaat. Dat kunnen gebruiksgoederen zijn, maar ook halffabricaten. Huiskes Metaal zet zijn kennis en ervaring in om klanten te ondersteunen bij het managen van hun reststromen. In overleg komen wij tot een maatwerkoplossing voor elke klant.

Huiskes Metaal meldt de aangeleverde afvalstoffen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen via het meldsysteem AMICE. Dat geeft leveranciers de garantie dat alle ingeleverde materialen conform de wettelijke regels en normen worden verwerkt.

Huiskes Metaal neemt allerlei groot- en kleinschalige sloopwerkzaamheden aan. Onze kracht ligt in het meedenken met de klant om de beste oplossing te vinden voor de sloop van gebouwen en fabrieken. Wij verzorgen het complete traject van sloop en demontage van machines en apparatuur tot en met het vervoer en de uiteindelijke verwerking van de reststoffen. Demontage wordt verricht door VCA-gecertificeerd personeel.