Rapportage CO²-reductie

Huiskes Metaal stelt elk jaar voor elke klant een CO²-reductierapport op. Daarin staat de besparing van de klant op zijn CO²-uitstoot door gebruik te maken van metaalrecycling door ons. De klant kan met het rapport zijn CO²-reductie documenteren.