Recycling van elektronica

Huiskes Metaal beschikt over het Weeelabex-certificaat voor de verantwoorde verwerking van elektronica en elektrische apparaten. Hiermee voldoen wij als een van de weinige recyclingbedrijven in Nederland aan de hoge eisen die de Europese Unie vanaf 1 juli 2015 oplegt aan de recycling van deze producten.

In de praktijk betekent het dat Huiskes Metaal alle faciliteiten heeft om elektronica en elektrische apparaten op efficiënte en verantwoorde wijze te ontmantelen, te versnipperen en te scheiden. Wij zorgen voor een veilige en verantwoorde verwerking van potentieel gevaarlijke en giftige stoffen, zoals chroom, lood en kwik. Na de verwerking zijn de gerecyclede materialen als ruwe grondstof geschikt voor het maken van nieuwe producten.

Recycling en Inzameling

Naast recycling is Huiskes Metaal ook actief met de inzameling van elektronica. Dat kunnen afgedankte of defecte apparaten zijn, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld productie-uitval of overtollige voorraden nieuwe producten.

Klik op de onderstaande afbeelding voor de brochure.

voorkant

Voor de actuele prijzen kunt u terecht bij onze prijslijst.