Trading

Huiskes Metaal is meer dan een metaalrecyclingbedrijf. Het is ook een trader die wereldwijd ijzer en non-ferrometalen koopt en verhandelt. Een internationaal netwerk stelt Huiskes Metaal in staat voldoende kwantiteit in de markt aan te bieden. De kennis van metalen die binnen ons bedrijf is opgebouwd, zorgt ervoor dat Huiskes Metaal smelterijen in binnen- en buitenland de hoogste kwaliteit metalen kan leveren.

Specialisten bij Huiskes Metaal stellen zich voortdurend op de hoogte van de prijzen die op internationale markten voor metalen worden betaald. Zij doen dit door de bewegingen te volgen op onder meer de London Metal Exchange en de Shanghai Metal Exchange. Daardoor kan Huiskes Metaal zijn klanten bij de in- en verkoop van metalen marktconforme prijzen garanderen